top of page

Trening som skjerper hjernen


Yoga holder hjernen ung, og du blir blir smartere.


I et amerikansk forsøk sammenlignet forskere hjernen til erfarne yogautøvere med kontroll-personer uten yogaerfaring.

Det viste seg at yoga bremser hjernens naturlige aldringsprosess. Yogautøverer på 50 år hadde hjerne som en 25-åring, med klart flere hjerne-celler enn kontrollgruppen.


Hjerneforskere over hele verden har de senere årene forsøkt å finne ut nøyaktig hva som skjer i hjernen når vi trener yoga. Resultatene er overraskende, for yoga forandrer ikke bare hjernekjemien, men også selve strukturen i hjernen. Det oppstår nye nerveforbindelser og en del områder blir mer aktive, mens andre områder dempes. I tillegg har forskerne funnet ut at yoga fører til forandringer i hormonbalansen og det autonome nervesystemet, noe som fører til økt fokus og velvære.

Eksperter: Prof. Sara Lazar, Massachusetts General Hospital, 30 artikler

Ph.d. Britta Hölzel, 15 artikler

Amanuensis Neha Gothe, University of Illinois, 2 publikasjoner13 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page