top of page

HJELP til selvhjelp


Har du utfordringer i samlivet?

Hvordan man best kan hjelpe seg selv med relasjonelle utfordringer, uten å måtte oppsøke profesjonell hjelp. Ikke alle vil eller kan oppsøke profesjonell hjelp. Men det er mange gode råd å finne i bøker, podkaster og i fortrolige samtaler.Psykolog Frode Thuen som har spalten LEVE SAMMEN i A-magasinet, besvare en innsendelse under (hentet fra utgaven 24.1.23.).


Det første innlegget er fra en godt voksen kvinne. Hun har hatt en oppvekst med lite kjærlighet og bekreftelse, noe som har gjort det vanskelig for henne i kjærlighetslivet. Hun har fått et råd fra en venninne om å oppsøke psykolog, men det har hun ikke råd til. Spørsmålet hennes er følgende:

Kan du anbefale noen bøker jeg kan lese og kanskje noen øvelser jeg kan gjøre for å forsøke å «reparere» meg selv? Jeg forstår jo at dette går imot din profesjon, men jeg tror ikke det vil bli mangel på pasienter for hverken deg eller dine kolleger, om vi mindre bemidlede kan få litt gratis inspirasjon på et bibliotek eller i avisen (som er gratis å lese på biblioteket). Inntil videre skriver jeg dagbok hver morgen. Jeg sier høyt til meg selv at jeg er god nok alene, at jeg trives i mitt eget selskap, og at jeg er både klok og sterk og skal klare dette! (Så håper jeg at jeg kan begynne å tro på det en dag…).

Svar fra Thuen:

Ja, det er det absolutt. Det er mange som har relasjonelle utfordringer som ikke oppsøker profesjonell hjelp, selv om de kanskje ville hatt nytte av det. For noen handler det om at man ikke kan ta seg råd til privatpraktiserende terapeuter, samtidig som man heller ikke slipper til i familievernet – som er en offentlig og gratis tjeneste, hovedsakelig for foreldre med mindreårige barn. For andre er det først og fremst de lange ventelistene for å komme til hos en terapeut, som er årsaken. For atter andre skyldes det egne motforestillinger eller følelsesmessige barrierer mot å oppsøke terapi.


Samtaler med venner

Men uansett årsak, så er man ikke nødvendigvis avhengig av en profesjonell terapeut for å finne ut av sine relasjonelle problemer. Noen ganger kan man komme langt – og gjerne vel så langt – gjennom fortrolige samtaler med nære venner. Særlig hvis man selv er åpen om det som er sårbart og vanskelig, og samtidig er lydhør for andres innspill.


Hvis man i tillegg har støttende og forståelsesfulle venner som også kan utfordre og korrigere en, vil slike samtaler kunne ha stor betydning. For enten man snakker med en terapeut eller en klok og omsorgsfull venn, handler det i bunn og grunn om å få hjelp til å komme ut av lite hensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre. Og dessuten få hjelp til å forstå følelsene sine, og til å regulere dem på måter som er bra for en selv og ens nærmeste. Hvis man for eksempel har en tendens til å bli veldig oppskjørtet eller defensiv hver gang det er en uoverensstemmelse med partneren, kan både en terapeut og en god venn være til hjelp for å forstå hvorfor det skjer, og hva som må til for å komme ut av dette sporet.


Men det er ikke alle som har slike venner, eller man ønsker kanskje ikke å involvere vennene i sine problemer. Eventuelle samtaler med vennene er heller ikke alltid like utforskende som en typisk terapeutisk samtale. De har gjerne mer preg av støtte og bekreftelse, enn av å åpne opp for nye perspektiver. Og da kommer det sjelden like mye lærdom eller innsikt ut av samtalene. Følgelig er de nødvendigvis ikke et aktuelt alternativ til det å gå i terapi.


Lytt og les

Heldigvis kan det være mye å hente i podkaster og bøker som tar opp relasjonelle spørsmål, eller mer individuelle utfordringer, som kan ligge under relasjonsproblemene. Og her finnes det veldig mye å velge i, både på norsk og engelsk, alt etter hva problemstillingen er og hva man foretrekker. Den kanskje mest innflytelsesrike samlivsforskeren i verden, John Gottman, har blant annet skrevet en lang rekke bøker for folk flest. Mange av dem er oversatt til norsk.


Også norske terapeuter og fagfolk har skrevet klokt og innsiktsfullt om relasjonelle problemstillinger, ikke minst psykologen Sissel Gran. Hun er dessuten med i flere podkaster som tematiserer samlivsutfordringer, blant andre sammen med en annen dyktig psykolog, Catrin Sagen.

Egentlig er det bare å søke litt rundt på nettet etter det som er dine eller deres spesielle problemstillinger. Da vil det som regel dukke opp en mengde alternativer. Problemet er at det ikke alltid er så lett å skjønne hva som er bra og mindre bra før man begynner å lese eller lytte. Det aller viktigste er likevel – nærmest uansett kvalitet – at man stiller seg åpen for nye perspektiver. Hvis man bare leter etter informasjon som bekrefter det man i utgangspunktet har trodd eller tenkt, vil man først og fremst bli mer overbevist og fastlåst i ens eget perspektiv.


I møte med relasjonelle utfordringer er det imidlertid viktig å innta litt ulike – gjerne motstridende – perspektiver. For å oppnå det, må man være villig til å utfordre seg selv på egne oppfatninger og antagelser. Og hvis man har en partner, bør man også la seg utfordre av ham eller henne. For gjennom å utfordre seg selv og la seg utfordre, vil det kunne utvikle seg ny innsikt og nye perspektiver. Det er det viktigste. Og klarer man det uten hjelp av en terapeut – ja, så er det ingenting som er bedre enn det.

66 visninger0 kommentarer

댓글


bottom of page