top of page

Et glass til??


Selv et moderat alkoholforbruk kan øke risikoen for Alzheimer og andre hjernesykdommer. Det viser den største studien av denne type drikking noensinne.

Lenge har man trodd at et moderat alkoholforbruk ikke har vært så skadelig og at det det må bli mye alkohol før det virkelig går utover helsa.

Men i de siste årene har forskere funnet flere og flere bevis på at selv det mange av oss tenker på som et greit alkoholforbruk ikke slett ikke er så bra for hjernen.

Mekanismene bak har derimot vært ukjente.

Nå kommer en forskergruppe fra Universitetet i Oxford med en mulig forklaring.

Parkinson og Alzheimer

Forskere har lenge visst at alkoholikere kan ha høyere nivåer av jern i hjernen og at dette kan skade nervecellene.

Et for høyt jernnivå er i tillegg knyttet til flere såkalte nevrodegenerative sykdommer, som for eksempel Parkinsons og Alzheimer.

Men da britiske forskerne undersøkte bildene de hadde tatt av hjernene til 21.000 deltakerne, fant de at det ikke bare var stordrikkere som var i risikosonen for dårlig hjertehelse.

Mange som drakk moderat hadde rett og slett for mye jern i hjernen.

Undersøkt 21.000 personer

De britiske forskerne spurte først nesten 21.000 personer om hvor mye alkohol de drikker i uka.

Deltakerne var i gjennomsnitt 55 år, og det var nesten like mange kvinner som menn i utvalget.

I underkant av 3 prosent sa at de ikke drakk alkohol i det hele tatt.

Deretter har forskerne undersøkt hjernen deres ved hjelp av en magnetresonansundersøkelse (MR).

En tredel av deltakerne fikk også leveren sin undersøkt.

I tillegg skulle alle deltakerne gjøre kognitive tester, som blant annet gikk på hukommelse, reaksjon, tenkning, forståelse og problemløsning.


Les mer på forskning.no

73 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page