top of page

Noen fakta om helse etter 65 år


Vi har idag 2 generasjoner pensjonister i Norge, med forskjellige behov, og utfordringer.

Med alderen følger ofte utfordringer som kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelse.


Folkehelseinstituttet har avgrenset aldersspennet for yngre eldre og eldre eldre.

Yngre eldre er personer i gruppen 65 - 79 år, og eldre eldre er personer over 80 år.


Noen oppdaterte fakta (sikkert kjent for de fleste):
  • Det er forventet en betydelig økning av både antallet yngre-eldre (65-79 år) og eldre-eldre (80+ år) framover. Også andelen eldre i befolkningen vil øke betraktelig.

  • Eldre er ikke en ensartet gruppe, og det er stor variasjon i helse og skrøpelighet i eldre år. Det er særlig de eldre-eldre som har helse- og funksjonsproblemer med hjelpebehov.

  • Mange eldre lever med kroniske sykdommer.

  • Legemiddelbruken blant eldre er høy, og mange bruker flere legemidler.

  • Risikoen for å få demens for hver enkelt går ned, men antallet med demens øker fordi det blir mange flere eldre.

  • Eldre klarer seg i større grad selv, og har bedre iboende kapasitet og bedre fysisk og kognitiv funksjonsevne enn tidligere.

  • Mange eldre er tilfredse med livet, men i særlig høy alder øker forekomsten av depressive symptomer og ensomhet.

Eldre i befolkningen

I løpet av de siste 100 årene har befolkningssammensetningen endret seg betydelig. I 1920 var det størst antall yngre, men i 2020 var en større andel eldre og middelaldrende, se figur 1a og 1b nedenfor. Økning i antall eldre over tid skyldes både at fruktbarheten i befolkningen har falt, og at dødeligheten er redusert, spesielt blant eldre.

Figur 1a. Befolkningspyramide 1920. Menn til venstre (grønt), kvinner til høyre (svart), vist i grupper på 5 år. Kilde: SSB (SSB, 2020).Figur 1b. Befolkningspyramide 2020. Folkemengden i Norge etter alder og kjønn (menn i grønt til venstre og kvinner i svart til høyre), vist i grupper på 5 år. Kilde: SSB (SSB, 2020).I 1920 var én prosent av befolkningen over 80 år. I 2020 hadde andelen over 80 steget til fire prosent. SSBs prognoser viser en sterk vekst i de eldre aldersgruppene, og i løpet av det neste tiåret vil det for aller første gang bli flere eldre (65+ år) enn barn og unge (0-19 år) i Norge (Gleditsch, Thomas, & Syse, 2020). Antall personer over 80 år vil ifølge prognosen øke særlig fra 2025, da de store fødselskullene født etter 1945 når 80-års alder. Mot 2040 forventes andelen 80+ åringer å øke til 8 prosent, og videre til 12 prosent i 2060.


Les mer på: FHI.no

39 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page