top of page

Hvordan lære så lenge man lever

Hjernen vår forandrer seg hele livet, det samme gjør måten vi lærer på! I tillegg endrer det sosiale og fysiske læringsmiljøet seg gjennom livet.


Seks faktorer er avgjørende for læring uansett alder:

Søvn, mosjon, kosthold, støtte til fysisk og mental helse, muligheter for å bli god i noe og trygghet til å feile.

Samtidig er det ulike hensyn å ta avhengig av alderen din. Forskerne robin Abrahams og Boris Groysberg ved Harvard Business School mener de har funnet frem til hvordan man kan utnytte de ulike aldrenes fortrinn for å sørge for mest og best mulig læring livet igjennom.


Eldre voksen (60+) - Beskjæring

Vi lever stadig lenger, selv om alderen har sin pris. Læringsevnen - oppmerksomheten, hukommelsen, resonneringsevnen og utførelsesevnen - svekkes naturlig. Og også motivasjonen endrer seg og handler i større grad om personlige og emosjonelle mål enn om oppnåelse.


De som er åpne for nye opplevelser, lærer seg nye ferdigheter og ta inn ny informasjon, opplever imidlertid mindre kognitivt forfall enn dem som ikke gjør det.


Hovedutfordringen i denne perioden av livet er å beskjære riktig: kutte ned på alt annet enn det aller viktigste, forpliktelsene og rollene som gir en mest tilbake som menneske.


En god måte å gjøre det på er å kombinere mosjon og mental aktivtet som lek, dans eller tai chi, fordi det har en multipliserende effekt. Mindfulness og meditasjon har vist å bedre både intellektuell yteevne og hjernens nerveimpulser.

Forsøk å stille negative stereotypier av aldersom til skamme, både utad i samfunnet og i ditt eget hode. Fortsett å planlegge fremtidige aktiviteter som gir en meningsfull vei framover i livet. Du har et helt liv å se tilbake på, gamle venner å ta kontakt med og gamle hobbyer du kan blåse støv av.


Kontinuerlig læring definerer mennesket som art. Det er bra for kroppen, hjernen og samfunnet vårt. Hjernen vår endrer seg med alderen, og det gjør også våre prioriteringer tid, rolle og helse. Hver livsfase har sin nye utfordringer og nye fordeler når det gjelder evne til å lære. MEN alle kan lære noe nytt!


-------o 0 o -------

Du kan lese om de andre fasene i livet og deres fortrinn i April-utgaven av INNSIKT:

Unge voksne (15-25 år): Ta riktig risiko

Modnende voksne (25-45 år): Ta tid til refleksjon

Etablerte voksne (45 -60 år): Ikke bli for stor til å feile
30 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page