top of page

Verdens miljødag, 5. juni

Europas største kunstige skog


Tømmerprisene har skutt i været, og det er mangel på papir til trykking av aviser og magasiner. I Frankrike har treplanting i over 150 år bidratt til verdifull industri og økt grad av selvforsyning. Landes, lengst sørvest i Frankrike, huser nå Europas største kunstige skog.


Sett ovenfra utgjør de 1 millionene hektar skog, som for det meste ligger i det franske departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, en perfekt likesidet trekant. Frem til midten av 1800-tallet var dette området, ifølge den franske forfatteren Théophile Gautier, et «fransk Sahara dekket av hvit sand», med flekker av helsefarlig myr, som kun ble krysset av gjetere som var kjent for å være «primitive».


Keiser Napoleon IIIs beordring i 1852 var ment å «sivilisere et underprivilegert landområde». Myrene ble drenert, trær ble plantet. Det fantes naturlig skog i Landes ute ved Atlanterhavskysten. Men på bare 50 år bidro plantingen til at skogen ble utvidet innover i landet med en mangedobling i areal.


Gjeterne gikk over til tømmerhugst og skogbruk, og området gjennomgikk en industrialisering. De viktigste produktene var treverk til jernbanesviller og reisverk i gruver. Utvinning av harpiks til kjemisektoren, som blant annet brukes til fremstilling av terpentin, var også viktig. Da harpiksmarkedet kollapset på 1970-tallet, tok tømmer- og papirproduksjon over.


Det intensive skogbruket har formet hele landskapet i Landes – også sosialt, øko-nomisk og kulturelt. Gjennom tiår er det bygget opp omfattende kunnskap i alle ledd. Sektoren som har fått fotfeste her, omfatter forskning og genetisk utvelgelse av trær, en blomstrende trevarehandel og en innovativ papirproduksjon. Skogen i Landes leverer 12 prosent av alt fransk treverk.


Franske tre- og papirprodukter eksporteres også til andre land. Og når materialenes opprinnelse tillegges stadig større vekt, kan Landes garantere at produktene er 100 prosent lokalt produsert.


I en tid med karbonkutt og mangel på treverk har franske myndigheter nylig kunngjort en satsing til en verdi av 500 millioner euro for å sikre lokal tilgang til treverk og modernisering av landets skogbruk.


Kilde: Aftenposten Innsikt

3 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page