top of page

Hvordan lære så lenge man lever?

Hjernen vår forandrer seg hele livet, og det samme gjør måten vi lærer på. I tillegg endrer det sosiale og fysiske læringsmiljøet seg gjennom livet.Seks faktorer er avgjørende for læring uansett alder:

Søvn, mosjon, kosthold, støtte til fysisk og mental helse, muligheter for å bli god i noe og trygghet til å feile.


For eldre voksne (60+) gjelder dette: Vi lever stadig lengre, selv om alderen har sin pris.

Læringsevnen - oppmerksomheten, hukommelsen, resonneringsevnen og utførelsesevnen - svekkes natulig. Og også motivasjonen endrer seg og handler i større grad om personlige og emosjonelle mål enn om oppnåelse.


De som åpner for nye opplevelser, lærer seg nye ferdigheter og tar inn ny informasjon, opplever imidlertid mindre kognitivt forfall enn som som ikke gjør det.


Hovedutfordringen i denne perioden av livet er å beskjære riktig; å kutte ned på alt annet enn det aller viktigste, forpliktelsene og rollene som gir en mest tilbake som menneske.

En god måte å gjøre det på er å kombinere mosjon og mental aktivitet, som lek, dans og tai chi, fordi det har en multipliserende effekt. Mindfulnes og meditasjon har vist seg å bedre både intellektuell yteevne og hjernens nerveimpulser.

Forsøk å stille negative stereotypier av alderdom til skamme, både utad i samfunnet og i ditt eget hode. Fortsett å planlegge fremtidige aktiviteter som gir en meningsfull vei fremover senere i livet. Du har et helt liv å se tilbake på, gamle venner å ta kontakt med og gamle hobbyer du kan blåse støv av.


Kontinuerlig læring definerer mennesket som art. Det er bra for kroppen, hjernen og samfunnet vårt. Hjernen vår endrer seg med alderen, og det gjør også våre prioriteringer, tid, rolle og helse. Hver livsfase har sine nye utfordringer og nye fordeler når det gjelder evnen til å lære.


Men alle kan lære noe nytt!


Kilde: Aftenposten Innsikt April 2022

24 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page