top of page

Blå soner

Det finnes noen steder i verden der en uvanlig stor del av befolkningen oppnår ekstremt høy alder, og unngår å bli demente.

Disse mystiske områdene skiller seg sterkt fra resten av verden, og de kalles gjerne "de blå sonene". Disse finnes på Sardinia, en på Okinawa i Japan, en i Costa Rica og faktisk en i Småland!
Så hva er hemmelighetene med disse områdene? Hvordan kan det ha seg at så mange blir nesten eller over 100 år? Og ikke får demens? Forskere har lett etter fellestrekk hos disse menneskene, og oppdaget noen interessante fakta.


  • For det første ligger ikke disse blå sonene i storbyer, men mer avsides, i mindre samfunn.

  • Menneskene som bor der har sterke sosiale bånd og bor gjerne sammen på tvers av generasjons-skillene. Få lever for seg selv.

  • De som bor der begrenser sitt matinntak, uten at de sulter av den grunn. En stor andel av kostholdet er plantebasert.

  • Et annet fellestrekk er at menneskene er mye i bevegelse. Det handler mer om hverdagsmosjon enn hardtrening.

Eksakt hvilke av disse faktorene som gjør at slike "blåfolk" både blir gamle og unngår demens, vet man ikke. Sannsynligvis skyldes det en kombinasjon av dem alle.


Kilde: Anders Hansen; Bli hjernesterk

9 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page